אודות קרן ספירל ווליו

מטרה

להניב בטווח הארוך למשקיעיה תשואה נטו העולה על מדדי השוק הרלבנטיים.

גישה

שימוש בשיטת השקעות הערך כדי להשקיע בחברות עם פער משמעותי בין שווי השוק שלהן לבין שוויין הכלכלי האמיתי. פרספקטיבה ארוכת טווח מאפשרת לקרן להשקיע בחברות זולות במיוחד או בחברות בעלות פוטנציאל צמיחה משמעותי.

מיקוד

הקרן מתמחה במניות ישראליות, אך מנצלת הזדמנויות גם בגאוגרפיות ובניירות ערך אחרים. הקרן מתרכזת במספר מצומצם של החזקות המספקות פוטנציאל רווח משמעותי יחד עם סיכון מינימלי להפסד פרמננטי. עיקר החזקות הקרן הן בלונג, אך היא עושה שימוש במידת הצורך בשורט לצורך גידור.

שותפות

כדי להתאים בין האינטרס של מנהל הקרן לבין אלה של שאר השותפים, רב הונו של מנהל הקרן מושקע בה. בנוסף, התגמול לו הוא זכאי אינו כולל דמי ניהול קבועים ומבוסס על התשואה ארוכת הטווח בלבד.

שקיפות

המשקיעים מקבלים עדכונים חודשיים מפורטים ממנהל הקרן ומהנאמן. ראה דוגמאות במכתבים לשותפים »

השקה
נובמבר 2014

נאמן
צור מנג'מנט

רואה חשבון
PwC

יועץ משפטי
עודד קרייזל

צור קשר למידע נוסף