הצהרת משקיע כשיר

כדי לצפות במכתבים יש להיות משקיע כשיר לפי החוק הישראלי. אנא בחר באחת האפשרויות לעיל:

    השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 8,364,177 שקלים חדשים.גובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,254,627 שקלים חדשים, או שגובה ההכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו אני משתייך/ת עולה על 1,881,940 שקלים חדשים.השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 5,227,610 שקלים חדשים וגובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 627,313 שקלים חדשים, או שגובה ההכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו אני משתייך/ת עולה על 940,969 שקלים חדשים.

    *שדה חובה

    צור קשר למידע נוסף